Efektivní komunikace – Chcete posunout úroveň komunikace s vašimi obchodními partnery (telefonická a písemná komunikace) a vylepšit komunikační dovednosti svých zaměstnanců (argumentace, přesvědčování, vyjednávání, zvládání námitek, zvládání vypjatých a konfliktních situací, asertivita)? Na pracovišti to občas zajiskří? Potřebujete zlepšit komunikaci a vztahy na pracovišti (mezilidské vztahy, styly chování a jednání, pracovní prostředí, řešení konfliktů)?

Úprava textů – první dojem je někdy rozhodující. Píšete texty (seminární, bakalářské, diplomové práce, katalogy, výroční zpráva apod.) a potřebujete s jejich formální úpravou (strukturování textu, písmo, nadpisy, vygenerování obsahu, popis obrázků apod.)?

Výuka – individuální přístup. Zameškalo vaše dítě z nějakého důvodu mnoho vyučovacích hodin a potřebuje to nyní dohnat? Má vaše dítě problém se svým prospěchem? Rozhodli jste se pro domácí vzdělávání a potřebujete konzultovat nějaký vzdělávací obsah nebo potřebujete jen s něčím poradit?

Odborný názor nezávislé osoby – Tvoříte důležité materiály v oblasti všeobecného vzdělávání a potřebujete odborný posudek nebo chcete alespoň znát názor nezávislého odborníka?
Pokud jste si odpověděli na nějakou otázku ANO, pak využijte našich služeb.